Termeni si conditii

Prin utilizarea site-ului PSG Insurance Broker, se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament  si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.
Folosirea site-ului www.24.ro  si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

Prestatorul de Servicii

Serviciile de intermediere incheiere contracte de asigurare sunt realizate de societatea PSG Insurance Broker SRL, in calitate de broker de asigurare.
PSG Insurance Broker este inscrisa in Registrul Brokerilor si autorizata sub numarul RBK-113 / 04.10.2003 sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai.
Sediul social: Splaiul Unirii 189, Bucuresti, sector 3
J/40/6317/2002
CUI: 14767578
Autorizat C.S.A. Nr.Aut.217/23.04.2002
Nr. inmat. RBK – 113 / 04.10.2003
Telefon: 031.417.06.21 / email: office@psgasg.ro
Capital social: 150.000 lei. 
Operator de date cu caracter personal la ANSPDCP nr: 11420.
Contul PSG Insurance Broker este deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Marasesti, pentru RON : RO34 BACX 0000 0045 1435 4000.
Programul de lucru online cu clientii :
Luni - Vineri 8:30 - 18:00 Sambata: 9:00 - 13:00
Duminica si sarbatorile legale - inchis.
Comenzile primite dupa ora 18,00 in zilele lucratoare (13:00 - Sambata) vor fi procesate a doua zi lucratoare. Termenul de raspuns la o cerere de oferta : 4 ore in timpul programului de lucru

Definitii

Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:

Utilizator - orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice in varsat de cel putin 18 ani care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
Site - sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa ww.24rca.ro. reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
Asigurat - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
Asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
Date cu caracter personal - conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Contract la distanta - contractul de furnizare de servicii financiare incheiat intre prestatorul de servicii si asigurat, in cadrul unui sistem de vanzare la distanta sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de catre prestatorul de servicii care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta; 

Drepturile si obligatiile prestatorului de servicii

Prestatorul de servicii se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
Prestatorul de servicii se angajeaza sa puna la dispozitie pe site toate informatiile primite de la societatile de asigurare pentru ca utilizatorul sa poata alege in mod informat.
Prestatorul de servicii se angajeaza sa preia in ordinea sosirii comenzile primite intr-un interval de maxim 4 ore de la salvare in timpul programului de lucru.
In momentul lansarii comenzii prestatorul de servicii are dreptul si va inregistra data lansarii comenzii, ora precum si adresa IP de la care utilizatorul a lansat comanda.
Prestatorul de servicii are dreptul sa solicite orice document necesar stabilirii interesului asigurabil in vederea eliminarii fraudelor.
Prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze o comanda atunci utilizatorul refuza prezentarea documentelor solicitate sau cand constata rea-vointa a acestuia.
Daca polita de asigurare comandata nu poate fi emisa conform datelor comenzii lansate de catre utilizator ori din cauza netransmiterii documentelor solicitate de catre prestatorul de servicii utilizatorului iar plata primei de asigurare a fost initiata cu ajutorul platilor online cu cardul deblocarea sumei din contul utilizatorului se realizeaza in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 48 de ore de la instiintarea utilizatorului de catre prestatorul de servicii asupra situatiei la cererea scrisa a utilizatorului.
Prestatorul are dreptul sa anunte utilizatorul prin orice mijloc de comunicare (posta electronica, SMS, telefon) de apropierea datei de expirare a asigurarii ce face obiectul comenzii ori legat de alte solicitari sau informari ce pot aparea pe parcursul perioadei asigurate.

Drepturile si obligatiile utilizatorului

Utilizatorul are obligatia sa citeasca conditiile generale, informatiile pentru client si conditiile specifice puse la dispozitie pe site.
Utilizatorul este de acord cu incheierea contractului de mandat in brokeraj incheiat la distanta in momentul lansarii comenzii.
Lansarea cererii/ofertei pe site-ul www.24rca.ro reprezinta acordul absolut al utilizatorului privind acceptarea tuturor prevederilor din prezentul document.
Pentru lansarea comenzii utilizator se obliga sa completeze toate campurile solicitate de aplicatia pusa la dispozitie in acest sens pe www.24rca.ro
Utilizatorul are obligatia sa salveze o comanda folosind numai date reale si conforme documentelor ce vor sta la baza contractului de asigurare.
Utilizatorul are dreptul sa revina oricand asupra datelor completate inainte de lansarea comenzii apasand butonul "Modifica datele".
Utilizatorul accepta prima de asigurare afisata pe site si a modalitatilor de plata disponibile in momentul lansarii comenzii.
Utilizatorul se obliga sa trimita prin email orice document necesar si solicitat pentru emiterea politei de asigurare comandate. 
Utilizatorul accepta ca in cazul netransmiterii unuia sau mai multor documente solicitate prestatorul de servicii sa anuleze comanda si sa nu emita asigurarea comandata.
Modalitatile de plata ce pot fi alese de utilizator sunt : plata online cu cardul, plata in numerar (ramburs) sau prin transfer bancar cu ordin de plata. In anumite cazuri impuse de societatile de asigurare partenere prestatorul de servicii poate sa limiteze accesul numai la anumite metode de plata.
Dupa efectuarea comenzii utilizatorul primeste un mesaj de instiintare a salvarii comenzii in care este specificat numarul comenzii. De asemeni utilizatorul primeste prin email la adresa de email furnizata in cadrul comenzii un email de confirmare a comenzii ce contine toate datele comenzii lansate. Utilizatorul are obligatia de a se asigura atat inainte de lansarea comenzii cat si dupa lansarea acesteie (prin verificarea datelor primite prin email) asupra corectitudinii datelor comunicate. 
Utilizatorul intelege si accepta ca in cazul platilor online cu cardul procesatorul de plati nu are nici o obligatie fata de utilizatorul de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denuntarea unilaterala de catre utilizator a contractului incheiat intre utilizator si prestatorul de servicii si ca nu raspunde in nici un fel fata de acesta. 
Utilizatorul are dreptul de a isi exercita dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul perioadei de denuntare unilaterala de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata, cu mentionarea expresa ca in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari. 
Utilizatorul accepta ca in cazul incheierii unui contract de asigurare la distanta renuntarea unilaterala sa se faca conform prevederilor legale iar in cazul instrainarii vehiculului inainte de expirarea unui contract de asigurare RCA utilizatorul beneficiaza de urmatoare drepturi : 

 Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi de asigurare cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Orice fractiune de luna este considerata luna intreaga. 

 In situatiile mentionate la alin. (1), asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, in termen de maximum 10 zile de la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1), numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care asiguratorul RCA este obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa recupereze de la asigurat prima de asigurare restituita acestuia la cerere. 
În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe  www.24rca.ro sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.
Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.

Facturare  

Pentru politele de asigurare comercializate prin site-ul www.rca-ieftin.ro nu se emite facturi, politele reprezentand si documentul de plata ce se va inregistra in contabilitatea cumparatorilor-persoane juridice.
De asemenea, politele de asigurare comercializate prin www.24rca.ro devin active numai dupa achitarea primei de asigurare de catre Cumparator catre PSG Insurance Broker SRL sau in contul societatii de asigurare emitenta a politei comandate.
PSG Insurance Broker SRL este neplatitor de TVA.

Clauze cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal

Prestatorul de servicii este inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul de inregistrare 11420
Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.
Asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute la art.12 alin. (1), depunand la sediul central al prestatorul de servicii o cerere scrisa, datata si semnata.
Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) al carei valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.
Prestatorul de servicii depune toate eforturile pentru a asigura confidentialitatea tuturor datelor furnizate de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia de a furniza datele cerute complet, corect si adevarat pentru incheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea gresita a acestora atrage dupa sine penalizari in conformitate cu legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
Utilizatorul furnizor al datelor personale are tot dreptul de acces, de interventie si opozitie asupra datelor furnizate conform Legii 677/ 2001.
Utilizatorul poate renunta in orice moment la utilizarea site-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrarii datelor furnizate situatie in care va depune/transmite la sediul central al operatorului, la adresa de corespondenta o cerere scrisa, semnata si datata in care va preciza acest lucru.

Comunicarea intre parti

Orice comunicare efectuata in legatura cu serviciul prestat trebuie sa fie realizata prin posta electronica la adresa de email a prestatorului de servicii sau prin intermediul sectiunii de Asistenta ori pe FAX si trebuie sa contina numarul comenzii, numarul de inmatriculare, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei.
Orice comunicare se considera ca a fost efectuata la momentul in care este primita de catre destinatar. Comunicarea prin posta electronica se considera ca a fost primita de catre destinatar in ziua expedierii cu succes a comunicarii. Expedierea se considera nereusita daca expeditorul primeste un mesaj de nelivrare.
Prestatorul de servicii se angajeaza sa raspunda comunicarii primite in termen maxim de 30 de zile de la data primirii acesteia tot prin posta electronica la adresa de corespondenta comunicata de catre expeditor in cadrul comunicarii.

Conditii de returnare a politelor de asigurare de catre utilizator

Prestatorul de servicii are obligatia ca la solicitarea utilzatorului sa corecteze si sa retransmita catre utilizator polita de asigurare emisa ce contine informatii/date incorecte sau incomplete, in conditiile in care utilizatorul a furnizat in formularul de comanda informatii corecte si complete. In aceasta situatie, retransmiterea politei corectate catre utilizator se va face pe cheltuiala prestatorului de servicii.
In situatia in care utilizatorul constata la momentul livrarii faptul ca in polita RCA sunt mentionate date eronate, din vina utilizatorului care a trecut in formularul de comanda date/informatii gresite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, dupa caz, indreptarea erorilor si livrarea unei polite ce contine date corecte, suportand in acest caz taxa de transport in cuantumul comunicat de catre prestatorul de servicii.
Utilizatorul are dreptul de a isi exercita dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul perioadei de denuntare unilaterala de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata, cu mentionarea expresa ca in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari. 
Utilizatorul accepta ca in cazul incheierii unui contract de asigurare la distanta renuntarea unilaterala sa se faca conform prevederilor legale iar in cazul instrainarii vehiculului inainte de expirarea unui contract de asigurare RCA utilizatorul beneficiaza de urmatoare drepturi : 

Litigii si reclamatii

Reclamatiile referitoare la incheierea asigurarilor prin intermediul Site-ului pot fi transmise in scris la adresa sediul social al PSG Insurance broker SRL  sau la adresa de e-mail office@psgasg.ro
Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora. 
Reclamatia trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: numele si prenumele Cumparatorului, adresa de e-mail, adresa de corespondenta precum si o scurta descriere a situatiei reclamate.
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
In cazul imposibilitatii realizarii unei intelegeri, solutionarea litigiului este de competenta instantei de la sediul prestatorului de servicii.

Dispozitii finale

Limba intrebuintata in relatiile dintre utilizator, asigurator si prestatorul de servicii este limba romana.
Prestatorul de servicii are dreptul sa modifice unilateral prevederile din prezentul document.
Prestatorul de servicii nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea site-ului www.rcasuper.ro de catre dvs. sau alta persoana sau pentru orice alte pagube sau vatamari cauzate de defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

Conventie – Mandat de Reprezentare

Mandatarul este persoana juridica romana, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 sa desfasoare activitatea de broker de asigurare, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor; partile au convenit incheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) intre MANDATAR ( PSG Insurance Broker SRL) si MANDAT ( client online) cu respectarea urmatoarelor clauze:

1.OBIECTUL CONVENTIEI
1. Obiectul conventiei consta in reprezentarea de catre MANDATAR a intereselor MANDANTULUI in legatura cu orice operatiune din domeniul asigurarilor.
2. De asemenea, MANDANTUL confera MANDATARULUI dreptul de a negocia si intermedia incheierea, modificarea sau reinnoirea politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicata.

OBLIGATIILE PARTILOR
1. MANDATARUL are urmatoarele obligatii: MANDATARUL va urmari contractele de asigurare, acordand asistenta pe durata derularii acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor si eventual asupra modificarilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.
2. In situatia cand clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmarind in principal ca despagubirile sa fie platite intr-un timp cat mai scurt si cuantumul acestora sa fie corect calculat.

MANDANTUL are urmatoarele obligatii:
1. Sa puna la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare.
2. Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta sa poata efectua modificarile in contractele de asigurare.
3. Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta sa poata lua toate masurile ce se impun pentru lichidarea prompta a lor.
4. In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de catre alte terte persoane juridice sau fizice, sa informeze MANDATARUL spre acest lucru, pentru evitarea oricaror confuzii.

DURATA CONVENTIEI

1. Prezenta conventie se incheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnarii sale despre parti.
2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, daca nu a fost denuntata de nici una din parti cu cel putin 60 de zile inainte de expirare.

CLAUZE SPECIALE
1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti.
2.  De asemenea, partile se obliga sa nu transmita informatiile obtinute ca urmare a derularii prezentei conventii si nici documentele incheiate unei terte persoane.
3.  Pe durata derularii prezentei conventii, MANDANTUL nu are dreptul sa incheie acelasi fel de mandat pentru categoria de produse de asigurare ce deriva din prezenta, cu un alt intermediar in asigurari; prezentul mandat inlocuieste orice alt mandat anterior incheiat. Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu rezilierea prezentei conventii, si daca partea ce invoca aceasta clauza a fost lezata are dreptul sa ceara daune-interese.

NOTIFICARI
1. Prezenta conventie inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, dupa cum urmeaza: la expirarea termenului/duratei de validitate pentru care a fost incheiata; prin acordul de vointa al partilor semnatare; prin declararea starii de incapacitate de plati sau declansarea procedurii de lichidare (faliment) a uneia din parti; prin revocarea prezentului mandat de catre una din parti;
2. Oricare din parti poate cere rezilierea prezentei conventii notificand in scris, cu un preaviz de minim 60 zile, in cazul in care cealalta parte: nu executa o obligatie considerata esentiala pentru prezenta conventie, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acesteia va duce la rezilierea prezentei conventii, sau cesioneaza drepturile si obligatiile prevazute de prezenta conventie fara acordul celeilalte parti.

CLAUZE FINALE
1.  Prezentul mandat este cu titlu gratuit, MANDANTUL neavand nicio obligatie de plata fata de MANDATAR, daca obiectul prezentei conventii s-a realizat.
2.  Partile convin ca pe parcursul derularii prezentei conventii, la cererea MANDANTULUI, MANDATARUL sa efectueze servicii suplimentare consultanta si asistenta, situatie ce determina incheierea unui act aditional, cu titlu oneros.
3. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau mediat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
4.  Partile pot conveni asupra modificarii prezentei conventii prin incheierea in forma scrisa de acte aditionale.

ATENTIE:
Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. " Informatiile furnizate de catre Utilizatori vor fi stocate de catre Mandatar in format electronic si nu vor fi furnizate catre nici o alta terta parte, decat cele implicate in mod direct de furnizarea serviciilor specifice site-ului www.psgasigurari.ro .
Limba in care se poate incheia contractul este numai limba romana. Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de catre Comisia De Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu modificarile ulterioare iar conditiile de asigurare sunt specifice fiecarei societati de asigurare in parte.
Raspunderea in ceea ce priveste contractele de asigurare precum si conditiile de asigurare revine societatilor de asigurare emitente in integralitatea lor. Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane.
In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.

Drepturi de autor
Mandatarul beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale. Continutul integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris al proprietarului.

Conditii de utilizare. Garantii.
Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, Mandatarul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. Mandatarul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.
Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc sa sa solicitati stergerea datelor.


Termeni si conditii

Nu ai timp?

Vrei o oferta personalizata de RCA?

Lasa-ne telefonul tau si te sunam imediat!

De 12 ani - RCA

ce trebuie sa faci dupa un accident - 24 RCA

RCA Ieftin 2018